Zachodniopomorskie z pilotażowym programem dotacji na wymianę źródła ciepła w budynkach wielorodzinnychPAP - 29 września 2020 13:13


Pilotażowy program finansowego wsparcia na termomodernizację i wymianę źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych ruszy w Zachodniopomorskiem z początkiem przyszłego roku. Do tego czasu wytypowanych ma zostać 500 lokali, które zostaną nim objęte – poinformował we wtorek w Rzesznikowie minister klimatu Michał Kurtyka.

Pilotażowy program finansowego wsparcia na termomodernizację i wymianę źródeł ciepła w budynkach 3-7-lokalowych dla województwa zachodniopomorskiego został przygotowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz WFOSiGW w Szczecinie.

Minister klimatu, ogłaszając podczas konferencji prasowej w Rzesznikowie, tę pilotażową inicjatywę ministerstwa, zaznaczył, że na wybór województwa, w którym zostanie ona uruchomiona, wpłynęła specyfika Pomorza Zachodniego.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

"Mamy tu ponad 100 tysięcy takich lokali. (…)To są te budynki, które będą wymagały w najbliższych latach bardzo intensywnych działań, jeśli chodzi o termomodernizację i renowację źródeł ciepła" - podkreślił Kurtyka. Dodał, że ten problem bardzo mocno wybrzmiał w województwie zachodniopomorskim dzięki lokalnym parlamentarzystom. Wskazał na obecną na konferencji Małgorzatę Golińską i Czesława Hoca, którzy, jak zaznaczył Kurtyka, zabiegali o to, by temat budownictwa lokalowego w kontekście "Czystego powietrza" znalazł specjalne podejście.

Podał, że pilotażem objętych zostanie 500 pierwszych lokali w budynkach, w których znajduje się od trzech do siedmiu mieszkań. Do końca bieżącego roku mają zostać wytypowane, by stosowne wnioski o dotacje mogły być składane do funduszu z początkiem przyszłego roku. W 2021 r. na wiosnę planowane jest rozpoczęcie prac remontowych.

W pilotażu tak, jak w programie "Czyste powietrze", będą dwa poziomy dofinansowania - podstawowy, w którym można uzyskać do 25 tys. zł oraz podwyższony zakładający pomoc finansową nawet 32-37 tys. zł.

"Pilotaż skierowany do osób fizycznych i wspólnot. Będą mogły z niego skorzystać osoby z budynków więcej niż dwulokalowych (tego nie zakładał program "Czyste powietrze" - PAP). Chcemy premiować wspólnoty. Będziemy namawiać do ich tworzenia i montażu jednego źródła ciepła" - powiedział we wtorek zastępca prezesa WFOŚiGW w Szczecinie Robert Stępień.

Wiceprezes NFOŚiGW Paweł Mirowski zaznaczył przy tym, że pilotaż jest odpowiedzią na oczekiwania mieszkańców. Dodał, że przy jego realizacji liczy na wsparcie włodarzy miejscowości, którzy pomogą z nowym programem dotrzeć do beneficjentów z gmin i powiatów.

"Pilotaż pokaże nam, jakie rozwiązania warto zastosować, w którym kierunku warto iść tak, aby później ten właściwy program dla zabudowy wielorodzinnej ogłoszony przez ministra już dla całego kraju był efektywnie, sprawnie i skutecznie wprowadzany" - powiedział Mirowski.